Bin es noch immer

celan1Een avond met gedichten van Paul Celan

“Een hoogtepunt in lyriek interpretatie”

“De recitator Stefan Weishaupt en de euritmiste Gia van den Akker boden een bijzonder en niveauvol gedichtenprogramma met teksten van Paul Celan in de Adelberger Galerie USW….

….de toeschouwers, die op het puntje van hun stoel zaten, kregen een uur lang kunst aangeboden die, om het met Celan’s woorden uit te drukken, de door het gedicht afgelegde weg beleefbaar maakt”
Ulrich Schlecht

celan2“… Gia van den Akker beweegt zich tussen de regels en breuken van de tekst, ze laat zien hoezeer ze haar vak – de euritmie – beheerst. Soms houdt ze zich in en “wacht” achter de woorden en de zinnen van Celan, soms spreekt ze plotseling en kijkt de spreker lang aan en vice versa, raakt hem aan, soms hij haar. Wat deze beide mensen doen is meer dan het insceneren van Celan…omdat het minder is… geen theater over Celan maar Celan.”
Albert Vinzens