Euritmie bij uitvaarten en herdenkingsvieringen

Afscheid nemen van je meest dierbare, betekent ook iemand durven loslaten van wie je houdt. Wat troost kan geven in het verwerken van verdriet is de eigen betrokkenheid bij de vormgeving van het afscheid. Kunst kan hierbij een belangrijke rol spelen. Deze dansvorm, euritmie, geeft een omhulling, een ruimte, die je “gevulde stilte” zou kunnen noemen.

Iedereen kent bij het afscheid nemen de beweging van binnen tussen vasthouden en loslaten, tussen overgave en inkeer, boosheid en liefde. Dit wordt in beweging en gebaar tot expressie gebracht.

De muziek en/of tekst die aan de choreografie ten grondslag ligt kies ik in overleg met de nabestaanden. Er kan ook in stilte gedanst worden. Dit kan in iedere ruimte plaatsvinden.